00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Свободна позиция за координатор на изследване по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“

Международният център за развитие на миграционни политики (ICMPD) във Виена, Австрия, търси кандидати за позицията „координатор на изследване“ по проект „Трафика по миграционните пътища (TRAM): Идентификация и интеграция на жертви на трафик сред уязвими групи и непридружени деца“.

Основната цел на проекта е да улесни идентификацията и интеграцията на жертви на трафик на хора сред уязвими групи мигранти и бежанци, включително непридружени деца, в контекста на миграционните процеси, в транзитните и страните на крайна дестинация по миграционните пътища и по специално Австрия, България, Финландия, Германия, Гърция и Швеция. Проектът се реализира със средства от Европейския съюз (Фонда за убежище, миграция и интеграция) и е съфинансиран от Федералното министерство за Европа, интеграция и външни работи в Австрия. Проектът се изпълнява от ICMPD в партньорство със Съвета на балтийските държави (CBSS), Националния център за социална солидарност на Гърция (ЕKKA), Ла Страда Интернешънъл (LSI), Националната комисия за борба с трафика на хора в България и международна федерация Terre des hommes (Tdh).

Заинтересованите кандидати могат да подадат документи, като използват следния линк:

http://www.icmpd.org/work-for-us/vacancy-detail/?tx_contactdb_pi2%5Bvacancy%5D=818&tx_contactdb_pi2%5BbackPid%5D=1665

Крайният срок за подаване на документи е до 00:00 ч. Централноевропейско време (01:00 ч. Източноевропейско време) на 3 март 2017 г.

Документите (CV и мотивационно писмо) трябва да бъдат в EuropeAid формат на английски език. Образец на CV може да бъде намерен на следния линк:

http://www.icmpd.org/work-for-us/

Пълния текст на обявата, както и подробна информация, относно изискванията за заемане на работното място може да намерите на:

http://www.icmpd.org/work-for-us/vacancy-detail/?tx_contactdb_pi2%5Bvacancy%5D=818&tx_contactdb_pi2%5BbackPid%5D=1665