00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Свободна позиция за изследовател по Проект „Проучване на устойчивостта и уязвимостта от трафик на хора по пътя към Европа“ (STRIVE)

Международния център за развитие на миграционните политики (МЦРМП) със седалище във Виена, Австрия, търси да наеме изследовател за България по Проект „Проучване на устойчивостта и уязвимостта от трафик на хора по пътя към Европа“ (STRIVE).

Изпълнението на проекта стартира през месец октомври 2017 г. и е с продължителност 18 месеца. Фокусът на проекта е върху трафика на хора по пътя на мигрантите и бежанците към ЕС през периода 2015-2017 г. включително, както и оценяване на уязвимостта към трафика и факторите за устойчивост на трафика сред търсещите убежище и мигрантите по пътя към Европа. Географският обхват на изследването е България, Гърция, Унгария, Македония и Сърбия – основните транзитни страни и страни на първа дестинация на пристигащите в ЕС по Западнобалканския маршрут, като ще се провеждат и теренни изследвания в Германия, най-важната страна на дестинация, и Италия, страната на първа дестинация на пристигащите в ЕС по маршрута през Централното Средиземноморие.

Заинтересованите кандидати могат да подадат заявлението си чрез онлайн системата за набиране на служители на МЦРМП на адрес http://www.icmpd.org/work-for-us/current-vacancies в срок до 27 октомври 2017 г.