00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

РИСКОВЕТЕ ПРИ СЕЗОННАТА РАБОТА В ШВЕЦИЯ

Нулева толерантност срещу трафика на хора!

Рисковете при сезонната работа в Швеция

В летния сезон много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Българските граждани, възнамеряващи да пътуват за сезонна работа в страни-членки на ЕС, следва да знаят, че в редица от тях за извършването на трудова дейност е необходимо да притежават специално разрешение за работа и сключен трудов договор.

Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели стават все по-големи.

Пример за подобна ситуация е  добива на горски плодове в Кралство Швеция. Редица фактори довеждат до кризисна ситуация, когато стотици български граждани се оказват без препитание и средства да се завърнат в страната, в следствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете.

Българите, които планират да работят сезонно в Швеция трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки (които са и шведи, и българи) извършват нелигитимно изкупуване на боровинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а  в последствие стават и жертви на трудова експлоатация.

Бъдете предпазливи, когато заминавате да работите в чужбина, особено при такъв тип сезонна работа. Рисковите фактори в подобна ситуация са много – отивайки да берете боровинки в Швеция, често нямате предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Много от хората пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна. Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат.

Важно е да знаете, че Швеция има категорични изисквания да имате здравна застраховка, да разполагате със средства за първоначална издръжка и заделени средства за завръщане в България в случай, че бъдете измамени и се окажете в безизходна ситуация! Допълнително съществува законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на сезонни работници, с което трябва да сте запознати, за да не станете жертви на трудова експлоатация.

 

Националната комисия за борба с трафика на хора апелира – бъдете внимателни, когато планирате сезонна работа извън страната!

Все повече фирми в по-малките градове наемат хора на работа, с обещание да ги командироват дългосрочно в чужбина за сезонна или временна работа. Така нелоялните работодатели прескачат регулаторните механизми в страната, които защитават наетите сезонно работници и успяват да убедят хората търсещи работа, че за тях няма рискове. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри – висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8 часов работен ден и почивни дни. Условията на предложенията за работа обаче много често се разминават с действителността, когато хората стигнат на новото си работно място. Оказват се  принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащане или минимално спрямо обещаното. Въпросът е защо тези хора не си тръгват, когато разберат че са измамени и са в ситуация на експлоатация? Защото в повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв предтекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи че ще ги обявят пред полицията за нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. Ситуацията, разбира се, се повтаря и следващата седмица и следващия месец и така работодателят става „длъжник” на работника с хиляди евро и той не може си тръгне без да ги получи.

Търсещите работа в чужбина трябва да бъдат предпазливи и към обяви, разлепени на улицата, в които фигурира единствено мобилен телефон, малко име и примамливо високо заплащане. Не трябва да бъдат подценявани и изключително привлекателни предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели – подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в неприятна ситуация извън страната – без работа, без документи, задлъжнял, в условия на живот близки до робските и без средства да се върне в страната.

 

Преди да заминете, проучете следните неща:

 

  • Проучете добре агенцията – посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=23/02&WA=Exchanges/Firmi.htm .
  • За да започнете работа, трябвапредварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;
  • Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;
  • Посъветвайте се с Нациалналата комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;
  • Вземете с Васадреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда,незабавно се свържете с тях или с полицията там- вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ.