00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Регионален дискусионен форум „Актуални форми и тенденции при трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета“

Във връзка с раздел II „Превенция“, дейност 3 от Националната програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г., МКБТХ  – гр. Пазарджик, съвместно с МКБТХ – гр. Пловдив проведоха регионален дискусионен форум, обединяващ общините Пазардик, Пещера и Пловдив, в контекста на новите форми и тенденции при престъплението „трафик на хора“.

Регионалният форум се организира за първи път в този формат и бе част от превенционната кампания на НКБТХ и деветте местни комисии в страната по повод 18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. С форумът приключи цикъла от дискусионни форуми за експерти на ценстрално и регионално ниво, с фокус към новите форми и тенденции при престъплението „трафик на хора“, организирани в рамките на кампанията.

Форумът се проведе на 25.11.2016 г. в Пазарджик и бе официално открит от г-н Петър Петров – заместник-кмет на община Пазарджик и председател на МКБТХ – гр. Пазарджик и г-н Георги Маринов – заместник-кмет на община Пловдив и председател на МКБТХ – гр. Пловдив.

Събитието предостави възможност на специалисти в областта на борбата с трафика нахора да споделят своя опит през призмата на трафика на хора с цел сексуална експлоатация на млади мъже и момчета. Участниците успяха да създадат полезни контакти помежду си, да се информират за новостите и актуалните тенденции при този вид престъпление.

Форумът предостави поле за изява на всички професионалисти, поканени за участие, като чрез широкият медиен отзвук вниманието на обществеността също бе насочено към противодействието на този вид престъпление.