00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Регионален дискусионен форум „Трафик на хора – рискове и предизвикателства“

2f5ea95cf0a3d29ee6ceb6bee9e3a6feНа 26 юли 2018 г. в х-л „Черно море“, гр. Варна, се проведе регионален дискусионен форум на тема „Трафик на хора – рискове и предизвикателства“ по повод 30 юли – Международен ден за борба с трафика на хора. Събитието се организира от Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, дирекция „Превенции“, Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/.

Форумът беше открит от г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ – Варна.

Строгото наказание е не само възмездие за жертвите, но и ефективна превенция. Тя увеличава риска за трафикантите и обръща уравнението, което сочи че трафикът на хора е изключително доходоносен бизнес с минимален риск.” , каза г-жа Димитрова.

Основна цел на форума беше да се подобри междуинституционалното сътрудничество за противодействието на престъплението „трафик“ във връзка с тенденциите в региона и новите му форми.

Форумът бе разделен на тематични панели в две зали, като акцент беше поставен върху рисковете и предизвикателствата, с насоченост към съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи и върху добрите практики в насочването и подпомагането на жертвите на трафик и директната работа с тях в посока превенция, с насоченост към работата на инспектори от ДПС – ОД МВР – Варна, секретари на МКБППМН, социални работници, ръководители на училищни клубове, педагогически съветници, психолози и НПО.

Лектори бяха доц. Ива Пушкарова, преподавател по наказателно права, представител на Дирекция международно оперативно сътрудничество и прокурор от Окръжна прокуратура – гр. Варна, както и представители на Фондации “SOS – семейства в риск“ и А21.