00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Покана за участие в заседание на НКБТХ, 7.12.2017 г.

Уважаеми дами и господа,

Националната комисия за борба с трафика на хора удължава срока за подаване на заявление за участие в заседанието до 04.12.2017 г.

Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ отправя настоящата покана към юридически лица с нестопанска цел и международни организации с представителства в страната, които извършват дейност по предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите от него, да вземат участие като наблюдатели в насроченото на 7 декември, 2017г. от 15.00 ч. заседание на НКБТХ.

Заседанието ще се проведе в малка заседателната зала на Министерски Съвет на Република България, на адрес: София,  бул. “Дондуков” №1

По време на заседанието ще бъде представен за одобрение проекта на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2018 г.

 

За допускане до участие е необходимо в срок до 04 декември 2017г., 17.00 ч. да попълните и изпратите сканирано заявление за участие на и-мейл: office@antitraffic.government.bg

Заявлението за участие можете да изтеглите тук: заявление за участие в заседанието на НКБТХ

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. удостоверение за актуално състояние на заявителя;
  2. анкетен лист за дейността и програмата на организацията по образец, който можете да изтеглите от тук: Анкетен лист заседание НКБТХ