00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Откриване на възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП с публикуване на обява за събиране на оферти

Откриване на възлагане на обществена поръчка за услуги чрез събиране на оферти с

предмет: „ОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДЪРЖАВЕН ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ И ЦЕНТЪР ЗА ЗАКРИЛА И ПОМОЩ НА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК НА ХОРА В ОБЩИНА ВАРНА

Обява за обществена поръчка:Обява 4.12.3017

Решение: Решение 4.12.

Документация: ZOP_VARNA_DOKUMENTACIA_04 12 2017

Решение: Решение 15.12.

Протокол: protokol 15.12.

Договор: договор