00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Определен е Председател на Националната комисия за борба с трафика на хора

С Решение № 277 от 18.05.2017 г. на Министерския съвет на основание чл. 4, ал. 2 от Закона за борба с трафика на хора за Председател на НКБТХ е определен г-н Красимир Каракачанов – заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.