00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НКБТХ Е ПАРТНЬОР В КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА С ЦЕЛ ТРУДОВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”: „АКО СЕ ХВАЩАШ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, НЕ СЕ ХВАЩАЙ НА ВЪДИЦАТА! РАБОТАТА В ЧУЖБИНА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ КАПАН”

Animus_0717_48x68_Poster-3_previewЗа трета поредна година Националната комисия за борба с трафика на хора е партньор на фондация „Асоциация Анимус” в провеждането на национална кампания за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на българи в чужбина, в рамките на проект „Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика на хора”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на кампанията е да насочи вниманието на хората, търсещите възможности за работа извън страната, за рисковете да бъдат измамени и въвлечени в трафик на хора и експлоатация. (http://animusassociation.org/zelen-haiver/)

Тази година, заедно с партньорите от New Moment, New Ideas, Господари на Ефира и Rabota.bg, използвахме по-провокативен подход, за да насочим вниманието на хората, търсещи сезонна (или целогодишна) работа в чужбина, към рисковете от попадане в трафик с цел трудова експлоатация и как да разпознават опасните и подвеждащи обяви.

Кампанията се провежда със специалната подкрепа на телевизионното предаване на „Господари на Ефира” и с официалното партньорство на Rabota.bg, Националната комисия за борба с трафика на хора,  Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, ГД „Гранична полиция” и Български пощи.

Според Международната организация на труда, в световен мащаб 21 млн. души са жертва на трудова експлоатация, хванати в капана на принудителния труд, в който са попаднали чрез измама. Принудително труд в частния сектор полагат 18.7 млн. (90%), а 14.2 млн. (68%) от тях са експлоатирани в селското стопанство, строителството, като домашни прислужници и в производството. В Югоизточна Европа всеки 4-ти човек (на 1000 души) е жертва на трудова експлоатация (ILO – http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_181961/lang–en/index.htm). Трафикът на хора с цел трудова експлоатация е на второ място по брой жертви в България след сексуалната експлоатация. По официални данни на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2013 г. броят на жертвите е бил 44, през 2014 г.- 16, а 2015 г. жертвите са 22. Традиционно в него са въвлечени повече мъже и момчета, като случаите на жени и момичета са значително по-малко за същия период, според отчета на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2016 г.