00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2013

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2012 г.

В световен мащаб трафикът на хора в представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност, трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на всяко обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

В тази връзка, правителството на Република България представя Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2013 г., която се приема в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на България като страна, член на Европейския съюз.

Свалете пълният текст на Националната програма 2013 в Doc