00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 2008

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ЗАКРИЛА НА ЖЕРТВИТЕ ЗА 2008 г.

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права. Той накърнява честта и достойнството на жертвите, а в някои случаи и правото им на живот. Като форма на организирана престъпност трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото.

Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво. Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2008 г. се приема в изпълнение на Закона за борба с трафика на хора и в съответствие с международните стандарти и ангажиментите на Република България във връзка с членството ни Европейския съюз.

 

свали PDF