00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД 2015

Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена съгласно Закона за борба с трафика на хора (обн., ДВ бр. 46 от 20.05.2003 г., изм. бр. 86 от 28.10.2005 г., доп. бр. 33 от 28.03.2008 г.).

 Свали в doc