00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МКБТХ, гр. Бургас организира обучение за интернет и трафика на хора

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас организира обучение на тема: „Предизвикателства по противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”.

Актуалните тенденции в извършването на престъплението „трафик на хора” включват използването на социалните мрежи, сайтовете за запознанства и др. за въвличане, контрол и експлоатация на жертвите, в частност непълнолетните лица. Децата и непълнолетните са особено уязвима група за попадане в ситуация на трафик на хора чрез Интернет поради достъпността на мрежата, анонимността на лицата в нея, както и заради особеностите на тийнейджърската възраст, предразполагаща към неограничено търсене и осъществяване на контакти и попадане в ситуации на риск.

Обучението е предназначено за професионалисти, работещи в полиция, прокуратура и средни училища за запознаване с актуалните тенденции в престъпленията с деца в интернет, като се разгледат формите и методите на експлоатацията на деца през интернет, онлайн сексуалното изнудване и принуда, както и интернет като средство за набиране на деца с цел трафик и въвличане в проституция.

Ще бъдат обучени 30 професионалисти, работещи в полиция, Районна прокуратура, учители по информационни технологии и педагогически съветници от средни училища в градовете Бургас, Камено и Средец.

За лектор на обучението е поканен Любомир Тулев – експерт „Кибер сигурност“ към АМАТАС ЕАД.

Обучението ще се състои на 21 февруари /сряда/ от 9 до 16.00 часа в зала „Георги Баев” на КЦ „Морско казино”, гр. Бургас.

За контакти:

г-жа Росица Янева – Секретар на МКБТХ, гр. Бургас

Тел: 0885 532 692