00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ПЛЕВЕН

МКБТХ ГРАД ПЛЕВЕН

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД-10-1074 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Милев – заместник-кмет на Община Плевен по „Проекти и хуманитарни дейности“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паулина Кирова, д.м., Секретар на Община Плевен, Председател на Комисия за детето

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Представител на Областна дирекция на МВР Плевен;
  2. Представител на Териториална дирекция „Национална сигурност“;
  3. Представител на Дирекция „Социално подпомагане“;
  4. Представител на Регионално управление на образованието;
  5. Димитър Пенков – Секретар на МКБППМН, Плевен.

 

СЕКРEТАР: Ирена Христова

КОНТАКТИ:

Гр. Плевен 5800

Пл. Възраждане 1

Мобилен телефон:

0889789255

e-mail: pleven@antitraffic.government.bg