00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ПЛЕВЕН

МКБТХ ГРАД ПЛЕВЕН

КОНТАКТИ:

Пл. Възраждане 2

Ет.2 стая 218

Гр. Плевен 5800

Мобилен телефон: 0889789255

e-mail: pleven@antitraffic.government.bg

Секретар: г-жа Иванка Ватева

 

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД-10-1063 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Председател: Стефан Милев, заместник-кмет на Община Плевен по „Проекти и хуманитарни дейности“

Замесник-Председател: Паулина Кирова, д.м., Секретар на Община Плевен, Председател на Комисия за детето

Членове:

г-н Велислав Лельов, младши експерт, отдел „Криминална полиция“, ОД на  МВР – Плевен

г-н Генадий Гатев, Териториална дирекция „Национална сигурност“

г-жа Елица Спасова, Началник на отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен

г-жа Светлана Илиева, Старши експерт по чужд език и майчин език, Регионално управление на образованието – Плевен

г-н Димитър Пенков, Секретар на МКБППМН, Плевен

г-н Георги Райков, Инспектор в сектор „БОП“ – Плевен, Ловеч

Допълнителни Членове:

г-н  Георги Георгиев, инспектор БППМН, отдел „Криминална полиция“, ОД на   МВР – Плевен

г-н Чавдар Славев, Териториална дирекция „Национална сигурност“