00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – СЛИВЕН

МКБТХ ГРАД СЛИВЕН

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №РД-15-2198/18.09.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ЧЛЕНОВЕ:

Председател: Пепа Димитрова-Чиликова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен

Членове:

  1. Христина Блецова – Къчева – Прокурор в Районна прокуратура – гр. Сливен;
  2. Валери Пенев – Експерт по линия „трафик на хора” в териториален сектор „БОП” – Сливен, Ямбол при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”;
  3. Петър Василев – Териториална дирекция на ДАНС – Сливен;
  4. Красимира Кънева – Началник сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР Сливен;
  5. Йовка Георгиева – Главен социален работник в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен;
  6. Донка Славова – Заместник-директор на ОУ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен;
  1. Стефан Стефанов – Председател на сдружение „Жажда за живот”;

 

 

СЕКРЕТАР: Владимир Друмев

КОНТАКТИ:

бул. Цар Освободител 1

Сливен 8800

Тeл: 044 611 336 ; Мобилен: 0885 53 26 71

факс: 044 66 23 50

e-mail: sliven@antitraffic.government.bg