00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – СЛИВЕН

МКБТХ ГРАД СЛИВЕН

КОНТАКТИ:

бул. Цар Освободител 1

Сливен 8800

Тeл: 044 611 336

Мобилен: 0885 53 26 71

факс: 044 66 23 50

e-mail: sliven@antitraffic.government.bg

Секретар: Владимир Друмев

 

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД-15-2198 / 18.09.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

Председател: Пепа Димитрова-Чиликова, Заместник-кмет „Хуманитарни дейности” на Община Сливен

Членове:

Христина Блецова-Къчева, Прокурор в Районна прокуратура – гр. Сливен

Валери Пенев, Експерт по линия „трафик на хора” в териториален сектор „БОП” – Сливен, Ямбол при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

Петър Василев, Териториална дирекция на ДАНС – Сливен

Красимира Кънева, Началник сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР Сливен

Йовка Георгиева, Главен социален работник в отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане” – гр. Сливен

Донка Славова, Заместник-директор на ОУ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен

Стефан Стефанов, Председател на сдружение „Жажда за живот”