00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – РУСЕ

МКБТХ ГРАД РУСЕ
КОНТАКТИ:
Превантивно-информационен център
ул. Плиска 78, бл. Мадара, вх.А,
Община Русе
тел: 082/ 841918
Секретар:  Албена Нинова
СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 01/295 от 17.02.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
Председател: Иван Григоров, Заместник-кмет на Община Русе
Заместник-предстедател: Спасимир Димитров, Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе
Членове:

Димитър Чорбаджиев, Директор  Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе

Кристина Георгиева, Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе

Петър Георгиев, Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе

Димитър Райнов, Началник Регионален инспекторат по образование – Русе

Доц. д-р Никола Събев д.м., Русенски университет „Ангел Кънчев“

Георги Георгиев, Началник сектор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе

Пламен Бороджиев, Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград

 

Повече информация за дейността на МКБТХ – Русе можете да намерите тук.