00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – РУСЕ

МКБТХ ГРАД РУСЕ
  
СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № РД 01/295 от 17.02.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
ЧЛЕНОВЕ:
Председател – Иван Григоров – Заместник-кмет на Община Русе
Заместник-предстедател – Спасимир Димитров – Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе
Членове:

Димитър Чорбаджиев – Директор  Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе

Кристина Георгиева – Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе

Петър Георгиев – Завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе

Димитър Райнов – Началник Регионален инспекторат по образование – Русе

Доц. д-р Никола Събев д.м. – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Георги Георгиев – Началник сектор Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Русе

Пламен Бороджиев – Началник сектор Борба с организираната престъпност – Русе, Разград

 

СЕКРЕТАР:  Албена Нинова
 
КОНТАКТИ:
гр. Русе, ул. Плиска 78, бл. Мадара, вх.А, Община Русе, Превантивно-информационен център

тел: 082/ 841918
Повече информация за дейността на МКБТХ – Русе можете да намерите тук.