00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ПЛОВДИВ

МКБТХ ГРАД ПЛОВДИВ

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №110A1881/29.07.2011 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Златин Велев – зам.- кмет „Транспорт“ и за зам.- кмет „Обществен ред“ в Община Пловдив /съгласно Заповед №18ОА366/27.02.2018 г./

ЧЛЕНОВЕ:

Галина Гълъбова – Секретар на ОбКБППМН – Пловдив;

Таня Георгиева – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Пловдив;

Мирослав Петков – ВПД Началник група сектор „Противодействие на престъпления с висока обществена опасност“ в отдел „Криминална полиция“ към ОД МВР – Пловдив;

Елена Запрева – Инспектор сектор „БОП“ – Пловдив, Пазарджик и Смолян към ГДБОП МВР;

Инж.- мен. Иванка Киркова – Началник на РИО – Пловдив към МОН;

Надя Танева – Директор Дирекция „ Социално подпомагане” – Пловдив

 

Секретар на МКБТХ: Таня Иванова

 

КОНТАКТИ:

ул. „Петко Д. Петков“ 6А

Пловдив 4000

тел.: +359 32 622 136

е-mail: plovdiv@antitraffic.government.bg