00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – МОНТАНА

МКБТХ ГРАД МОНТАНА

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №407/08.02.2010 НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тихомир Антонов- заместник-кмет на Община Монтана

Членове:

Тони Тодоров- Директор на Комплекс за социални услуги;

Светлин Георгиев- Началник на отдел закрила на детето;

Мария Шуманска- Зам.председател на ОСНВ и Секретар на МКБППМН;

Милен Живков-„ Трафик на хора” при СБОП-Враца, Монтана ГДБОП-МВР;

Детелина Маркова- Зам. районен прокурор при Районна прокуратура Монтана

Секретар: Валя Герасимова

Контакти: ул. „Извора”№1

Монтана 3400

Тел: 096/305 471

email: montana@antitraffic.government.bg