00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – МОНТАНА

МКБТХ ГРАД МОНТАНА

КОНТАКТИ:

ул. „Извора”№1

Монтана 3400

Тел: 096/305 471

email: montana@antitraffic.government.bg

Секретар: Валя Герасимова

 

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 407 / 08.02.2010 НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА

Председател: инж. Тихомир Антонов, заместник-кмет на Община Монтана

Членове:

Тони Тодоров, Директор на Комплекс за социални услуги

Светлин Георгиев, Началник на отдел закрила на детето

Мария Шуманска, зам.председател на ОСНВ и Секретар на МКБППМН

Милен Живков,„ Трафик на хора” при СБОП-Враца, Монтана ГДБОП-МВР

Детелина Маркова, зам. районен прокурор при Районна прокуратура Монтана