00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – ВАРНА

МКБТХ ГРАД ВАРНА

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №4734/30.12.2013 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Председател: Тодор Иванов – зам.-кмет на Община Варна

Зам.-председател: Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“, Община Варна

Членове:

Владислав Томов- прокурор, Районна прокуратура – Варна

Силвия Кирилова – инспектор в сектор БОП – Варна към ГД „БОП“ – МВР

Мустафа Мустафа – инспектор в сектор „ППВОО“ – отдел „КП“ при ОД на МВР Варна

Стефан Христов – инспектор група ОИД ГПУ – Варна

Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане“, Варна

Секретар: Димитър Димитров – гл. експерт „Секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора“, Дирекция „Превенции“

Допълнителни членове:

Анна Николова – председател на Фондация „ЕС О ЕС – семейства в риск“

Илиян Ризов – председател на Сдружение „Съучастие“

Петя Атанасова – представител на Сдружение „АВОПН“

Д-р Борислав Станчев – гл.експерт „Превенции“, дирекция „Превенции“, Община Варна

Камен Аполонов –ст.инспектор „ЕКОР“, дирекция „УСКОР“, Община Варна
КОНТАКТИ:

Адрес за кореспонденция: 9000 Варна, бул. 8-ми приморски полк 43

тел: 052 820 677

факс: 052 820 675

e-mail: varna@antitraffic.government.bg