00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – БУРГАС

МКБТХ ГРАД БУРГАС 

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №3036/10.11.2008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Председател: д-р Лорис Мануелян, зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт” в Община Бургас

 

Членове:

Димитър Георгиев – зам.-районен прокурор Районна прокуратура

Християн Досев – инспектор Сектор БОП

Добромир Цоцов – инспектор РД „Гранична полиция”

Златан Даскалов – инспектор Сектор „Криминална полиция” ОД МВР

Алина Конкьова – Началник Отдел „Закрила на детето”

Емилия Радева – организационен инспектор РУО

 

Допълнителни членове:

Десислава Василева – секретар МКБППМН

Норберт Чайпек – управител Приют за жертви на трафик на хора

 

 

СЕКРЕТАР: Росица Янева

КОНТАКТИ:
Младежки Културен Център
ул. Гладстон 47, ет. 2
Бургас 8000
тел: 056 814 218
мобилен: 0885 532 692
email: burgas@antitraffic.government.bg