00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – БУРГАС

МКБТХ ГРАД БУРГАС 

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД №3036/10.11.2008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Членове:

Председател – д-р Лорис Мануелян – Заместник-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“

Заместник-председател – Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“

Членове:
Елена Инджова – Началник отдел „Закрила на детето“, Дирекция „Социално подпомагане“;

Десислава Василева – секретар МКБППМН – гр. Бургас;

Веселин Петков – инспектор към сектор БОП, ОД на МВР Бургас;

Румен Пулев – инспектор РД Гранична полиция Бургас;

Ирина Буланова – Международна организация по миграция.
СЕКРЕТАР: Росица Янева

КОНТАКТИ:
Младежки Културен Център
ул. Гладстон 47
Бургас 8000
тел: 056 814 218
мобилен: 0885 532 692
email: burgas@antitraffic.government.bg