00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕСТНИ КОМИСИИ – БЛАГОЕВГРАД

МКБТХ ГРАД БЛАГОЕВГРАД

КОНТАКТИ:

2700 гр.Благоевград

пл. Георги Измирлиев 1

етаж 1, стая 112

тел: 073 86 77 77

мобилен: 0882 943 374

e-mail: blagoevgrad@antitraffic.government.bg

СЕКРЕТАР:  Димитър Младенов

 

СЪЗДАВАНЕ: ЗАПОВЕД № 105/ 06.04.2016 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Председател: Зорница Кралева– заместник-кмет по европейските програми и проекти на Община Благоевград

Членове:

Татяна Андонова – заместник председател на Окръжен съд – Благоевград

инсп. Славчо Димитров, разузнавач в сектор Противодействие на криминалната престъпност към ОДМВР гр. Благоевград

Румяна Петкова – Директор на регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград

Ивайло Златанов – началник на Регионален инспекторат по образованието – Благоевград

Представител на „Гранично полицейско управление“

Ива Стоянова-Куртишева – експерт по линия „Трафик на хора“, сектор „Борба с организираната престъпност“ към ОДМВР – Благоевград

Мирослава Йорданова – член на сдружение „Център за международно и европейско право“