00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Всеобща декларация за правата на човека на ООН

изтегли PDF

Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност

изтегли PDF

Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност

изтегли PDF

Конвенция на ООН за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция

изтегли PDF

Конвенция на ООН за премахване на робството

изтегли PDF

Конвенция на ООН за правата на детето

изтегли PDF

Факултативни протоколи към Конвенцията на ООН за правта на детето

изтегли PDF

Конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените

изтегли PDF

Конвенция на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание

изтегли PDF

Конвенция на МОТ относно принудителен или задължителен труд

изтегли PDF

Конвенция (но. 105) на МОТ относно премахването на принудителния труд

изтегли PDF

Конвенция на МОТ (но. 182) относно забрана и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форрми на детски труд

изтегли PDF