00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ИНТЕРНЕТ И ТРАФИК НА ХОРА: МЕХАНИЗМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ” СЪБРА МЕЖДУНАРОДНИ ЕКСПЕРТИ В СОФИЯ

Международен екIMG_7114спертен форум „Интернет и трафик на хора: Механизми, противодействие и превенция” се проведе на  20 октомври 2017 г. в гр. София. Събитието беше организирано от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Британското посолство в София и фондация „Ханс Зайдел” България

Форумът беше открит от г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи и член на НКБТХ, Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България и г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ, а специално обръщение за събитието отправи г-жа Мария Габриел, европейски комисар по цифровата икономика и общество.

Г-н Юрий Щерк очерта сериозността на престъплението „трафик на хора” и значимостта на международното сътрудничество, и конкретно това на страната ни с Великобритания, в разследването и противодействието на това явление. Той отбеляза, че настоящият форум е важен елемент от изпълнението на дългосрочната Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 и подчерта значимостта на глобалната мрежа като средство за противодействие и превенция на трафика на хора. Г-н Щерк заяви също: „Противодействието на трафика е сред приоритетите на българското председателството на Съвета на ЕС през първата половина на следващата година. Ще бъде поставен акцент върху сътрудничеството със страните от Западните Балкани в борбата с трафика на хора.”

Н. Пр. Ема Хопкинс отбеляза, че Интернет може да бъде важен инструмент за идентификация и детекция на престъплението, като успешно може да служи и като средство за превенция на трафика на хора. Великобритания с радост споделя своите добри практики, както в изготвянето на Националната стратегия за борба с трафика на хора, така и в практическия си опит в противодействието на това престъпление, а днешния форум дава изключително добра възможност за това. Тя добави още: „Интернет предоставя както възможности за превенция, така и възможности за трафикантите да въвличат и контролират жертвите си. Много важно е разширяването на партньорството и въвличането на частния сектор и социалните медии в противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите.”

Г-жа Камелия Димитрова изрази своята благодарност от подкрепата на Великобритания, в лицето на Н. Пр. Ема Хопкинс, при изготвянето на Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021, както и във всички дейности, които Националната комисия за борба с трафика на хора реализира, според ежегодно изготвяната си програма. Г-жа Димитрова добави, че при редица от сигналите, постъпили в Националната комисия за борба с трафика на хора е имало контакт чрез интернет и социалните мрежи между трафикантите и пострадалите. Тя даде като пример последната информационна кампания, насочена към превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация, в която създаденият специален сайт, съдържащ информация за безопасна работа в Чехия беше злонамерено дублиран.

IMG_7128В своето специалното си обръщение, г-жа Мария Габриел отбеляза тенденцията при трафика на хора да се адаптира към непрекъснато променящия се геополитически, технологичен и социален контекст, включващ и масовото използване на интернет при набирането, транспортирането и експлоатацията на пострадалите. В същото време интернет и новите технологии могат да служат и като оръжие срещу трафика на хора. В посланието си, тя отбеляза също колко значими са превантивните дейности, които е добре да съществуват още в ранна възраст, като подчерта важността на обединените усилия в противодействието на трафика на хора.

Форумът протече в три тематични панела, в които изказвания направиха водещи експерти в различни области.

Представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Център за изследване на демокрацията (ЦИД) и университетът в Тийсайд, Великобритания споделиха различните гледни точки на научните изследователи и международните организации по отношение на технологиите и ролята на интернет в процеса на трафика на хора и неговото финансиране. Г-н Раду Кукош от ОССЕ сподели, че по техни данни 63 % от децата, жертва на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са били набирани онлайн. Г-жа Славянка Иванова от Център за изследване на демокрацията представи проведеното от тях проучване в рамките на проект „Surf and Sound: Ролята на интернет в процеса на трафика на хора“ (достъпно на www.surfandsound.eu). Тя сподели, че интернет все повече се използва за въвличането и „зарибяването“ на жертвите, но все пак, особено при трафика на хора с цел сексуална експлоатаци, почти винаги се осъществява и личен, интимен контакт с жертвата. През Интернет въвличането е не само безплатно, но и много по-„сигурно“.

Във втората сесия представители на една от най-големите социални мрежи Facebook, Програма за съвременното робство на Националния съвет на началниците на полицията на Великобритания, дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – Европол, МВР и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР засегнаха детекцията и разследването на престъплението в контекста на глобалната мрежа. Г-жа Габриела Чех, директор „Публични политики“ на Facebook отбеляза, че най-значим приоритет в работата по линия на трафика на хора е предотвратяване на детската експлоатация и порнография. Г-н Дейвид Рич, кибер и онлайн съветник на Програма за съвременното робство на Националния съвет на началниците на полицията на Великобритания сподели, че в момента работят по 401 случая, от които 172 са за сексуална експлоатация. 80 % процента от жертвите са възрастни, а едва 7 % от тях са български граждани.

По време на последната сесия бяха разгледани възможностите за използване на интернет като механизъм за превенция на трафика на хора. Бяха представени тематични, информационни кампании, използващи основно интернет ресурси като средство за комуникация на основните послания. Превенцията е основен приоритет на работата на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), както и основна част от Националната стратегия за борба с трафика на хора.

IMG_7148

Глобалната мрежа се използва все повече, както като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, така и за набиране на хора и експлоатирането им под други форми – с цел просия или сключване на насилствен и фиктивен брак. Средства за набиране на жертвите често са социалните мрежи и интернет страници на брачни агенции, агенции за ескорт, сайтове за запознанства, страници, които предлагат работа в сферата на услугите, като помощ в домакинството, сервитьорство и барманство, Au Pair и лични грижи, модели и забавление, строителство, производство, селско стопанство, курсове за обучение и др. Голяма част от рекламирането на жертвите, най-често при трафика с цел сексуална експлоатация, става също през интернет сайтове, а често жертвата рекламира „собствените“ си услуги онлайн. Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали и на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност. Едновременно с това, интернет може да бъде и средство за противодействие на трафика на хора, както по отношение на ефективното разследване на престъплението, така и като инструмент за превенция. 

Нещата са точно такива, каквито НЕ ги виждаш!

Научете повече на www.antitraffic.bg