00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Меглена Кунева: Трафикът на хора има много лица, да се вглеждаме в тях без предразсъдъци!

Най-разпространената форма на трафик на хора е с цел сексуална експлоатация, но икономическата и миграционна криза стимулират и сравнително нови проявления на трафика – с цел принудителни бракове или продажба на органи. Тези т.нар.“други форми“ бяха основната тема на специална кръгла маса, организирана от Националната комисия за борба с трафика на хора на 14 октомври 2016 г. в гр. София. Форумът, който е и началото на информационно-превенционна кампания, свързана с Европейския ден за борба с трафика на хора 18 октомври,  бе откритdsc01643-crop от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева, която е и председател на националната комисия.

Трафикът на хора има много лица, необходимо е да се вглеждаме в тях без предразсъдъци, заяви вицепремиерът Кунева и подчерта, че задачата на институциите е да не спират да говорят открито за проблема,  да действат ефективно и да постигат все по-добри резултати.

Тя подчерта, че сключването на фиктивен брак с гражданин на европейски страна е един от начините, по който нередовни мигранти се опитват да легализират своя статут в европейски държави. По данни на Националния съвет на Швеция по младежките въпроси над 8500 младежи на територията на Европа на встъпили принудително в брак.

Проучване в Ирландия показва, че голяма част от близо 1700 брака, сключени за 9 месеца 2014-2015 г, носят елементи на трафик на хора. По данни на Латвийското правителство за периода 2010-2013 година, подадените заявления за брак на чужденки, непосредствено след тяхното пристигане е между 450-500. Трафикът на хора с цел принудителен брак не подминава и България.  За първите шест месеца в администрацията на Комисията са постъпили 14 сигнала, свързани със сключване на фиктивен брак, което е около една пета от всички сигнали.

В Европа се засилва и трафикът с цел отнемане на органи. Световната здравна организация предупреждава, че търсенето на органи и телесни тъкани dsc01654-cropдалеч не посреща „предлагането“ . Резултатът е доходоносен черен бизнес, който носи приходи от 600 милиона до 1.6 милиарда годишно в глобален мащаб. Обичайно търговията се извършва между държави на третия свят и богати държави в Европа, Близкия изток и САЩ.  България не попада в черния списък на страните-донори.

В тазгодишната кампания за борба с трафика на хора ще бъдат проведени информационни събития, дискусионни форуми, беседи сред млади хора,  специалисти, представители на ромската общност.