00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“

Изтича срокът за подаване на документи за конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Повече информация за конкурса, можете на да мерите тук:

http://antitraffic.government.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0-2/