00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за заемане на длъжността „Старши счетоводител“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „Старши счетоводител“:

Обявление за конкурс: Обява конкурс

Заявление за участие в конкурс: zaiavlenie konkurs

Декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС: declaracia-konk doc_

 

Националната комисия за борба с трафика на хора пожелава успех на всички участници в конкурса

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за „старши счетоводител“:Списък с допуснати кандидати

Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжност „Старши счетоводител“:Извлечение от протокол от проведен конкурс