00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „главен експерт“:

Обява за конкурс

Заявление за участие в конкурса

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Национална комисия за борба с трафика на хора пожелава успех на всички участници в конкурса!

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Главен експерт“списък Гл. експерт

Извлечение от протокол на конкурсната комисия за проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“: Izvlechenie ot protokol – konkurs za gl. expert