00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на Национална комисия за борба с трафика на хора

Национална комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжността „старши експерт“:

Обява за конкурс

Заявление за участие в конкурс

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Национална комисия за борба с трафика на хора пожелава успех на всички участници в конкурса.

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт“ в администрацията на НКБТХ

Протокол за резултата от проведен конкурс за длъжността: „старши експерт“ в администрацията на НКБТХ