00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Конкурс за длъжностите старши и главен експерт

Националната комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжностите „старши експерт“ и „главен експерт“ в администрацията на НКБТХ.

Повече информация за позициите и начина на кандидатстване, можете да намерите чрез препратките по-долу:

Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на НКБТХ.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „старши експерт“ в администрацията на НКБТХ: списък Ст. експерт

 

Конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в администрацията на НКБТХ.

 

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен експерт“ в администрацията на НКБТХ: списък Гл. експерт

Извлечение от протокол на конкурсната комисия от проведен конкурс за длъжност „Главен експерт“: Izvlechenie ot protokol – konkurs za gl. expert

Извлечение от протокол на конкурсната комисия от проведен конкурс за длъжност „Старши експерт“: Izvlechenie ot protokol – konkurs za st. expert