00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ: Услугите, управлявани от Националната комисия, са ключов партньор на правоохранителните и правораздавателните органи

news-49182-102493На 17 юли 2018 г. в сградата на НС се проведе кръгла маса на тема „Постигнатото в областта на вътрешните работи по време на Българското европредседателство“, организирана от г-н Цветан Цветанов, в качеството му на председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

По време на кръглата маса беше направен обзор на акцентите от работата на Министерство на вътрешните работи по време на Председателството, включително постигнатото по законодателните досиета на европейско ниво, политиките на миграция и убежище, граничния контрол, борбата с трафика на хора, международното полицейско сътрудничество и други.

Участие в събитието взе г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора.

„Искам да благодаря на Комисията за трафик на хора, защото когато говорим за миграционни потоци, нелегална миграция, няма как да не говорим и за трафика на хора. В немалката си част страната ни беше в една много неблагоприятна ситуация. В доклада на Държавния департамент на САЩ бяхме под постоянно наблюдение. От предприетите действия на българските институции заедно със законодателя, успяхме да изработим тези нормативни разпоредби, които да дадат подобряване на работата“, каза г-н Цветанов.

Основен приоритет на администрацията на НКБТХ е реализиране на дейности по превенция. Само през последните 6 месеца, в рамките на които България председателства съвета на ЕС, реализирахме 2 национални и 9 местни кампании за борба с трафика на хора. И докато трафикантите все повече използват интернет като инструмент за набиране, контрол и експлоатация на жертви, Комисията използва интернет като средство за информиране и превенция.“, подчерта г-жа Камелия Димитрова.

Услугите, управлявани от НКБТХ и създадени по силата на специализирания закон, както и експертите от администрацията, координиращи случаи на жертви на трафик, са ключов партньор на правоохранителните и правораздавателните органи. Когато едно лице получи закрила и се почувства на безопасно място, когато получи здравна и психосоциална подкрепа, то е много по-склонно да събере сила и да се изправи с показания пред трафикантите. 70 % от жертвите, обгрижени в приюти на НКБТХ, решават да съдействат на разследващите за разкриване на престъплението.“, допълни тя.

Специален говорител на кръглата маса беше д-р Михаил Шпинделегер, генерален директор на Международния център за развитие на миграционната политика.

„Австрийското председателство ще продължи работата на България по темата Западни Балкани, което означава, че страната ви е осигурила отлична основа за надграждане на досегашните успехи“, заяви д-р Шпинделегер.

В събитието участваха представители на МВР, на неправителствения сектор, на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, на международни организации в областта на трафика на хора, както и представители на дипломатическия корпус в България и народни представители от ресорните комисии.