00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

КАКВО Е ТРАФИК НА ХОРА

Трафикът на хора в световен мащаб представлява сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото достойнство. Като форма на организирана престъпност той подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото. Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан. Това е изключително доходоносен бизнес за трафикантите, с печалби достигащи 31 млрд. евро годишно[1]. За жертвите трафикът винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб.

Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която е преди всичко страна на произход на жертви на трафик, но поради географското си положение е и страна на транзит. Стратегическото й местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали не само за жертви на трафик, но и мигранти, които нелегално се опитват да прекосят държавните граници.

„С разпадането на Варшавския договор главната заплаха за западноевропейската сигурност и отбрана след края на Втората световна война престава да съществува. Фокусът е изместен от защитата на територията на отделените държави от военни нападения към т.нар. нетериториални заплахи за сигурността – тероризъм, трафик на хора, наркотици, оръжие, организирана престъпност. Наред със сигурността в икономиката, политиката и социалната сфера, разширената концепция за сигурността в границите на ЕС включва нетрадиционни области като нелегалната миграция“[2] и трафика на хора.

Присъединяването на България към Европейския съюз през януари 2007 г. изправи страната пред нови предизвикателства, включително големия приток на имигранти и хора, търсещи убежище, и очерта реална заплаха страната да се превърне в крайна дестинация за легални и нелегални мигранти и жертви на трафик.
[1] Източник: Глобалната инициатива на ООН за борба с трафика на хора (UN.GIFT)

[2] Симеонова, Денислава. „Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България“, 2004 г., с. 5

изтегли пълната версия на текста тук.