00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Заключителна конференция по проект за трудова миграция на нидерландското посолство в България

На 30 ноевмри 2016 г. в гр. София се проведе заключителна конференция „Изводи от нидерландския проект за трудова миграция в България“.

20161130_093441

Проектът стартира през 2014 г. и има за цел предоставяне на и нформация за правата,20161130_142220 задълженията, предизвикателствата и възможностите за пребиваване и работа в Холандия, най-вече сред уязвими групи в България.

Проектът се осъществи в три фази: разпределение на дейностите
във времето, планиране и изпълнение, като обхвана стотици българи, със специален фокус върху ромско и турско говорящи общности.