00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Заключителна конференция на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора

42193659_2212132525494926_1991206572830752768_nНа 20-ти септември 2018 г. в гр. София се проведе заключителната конференция на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора. Събитието бе организирано от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Фондация „Асоциация Анимус“ и МОМ България.

Конференцията бе открита от г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия, г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи и член на НКБТХ, Н. Пр. Мюриел Берсе Коен, посланик на Конфедерация Швейцария и г-н Виктор Престел, ръководител на екип за Швейцарско-междинно звено в TC Team Consult.42141766_2212141498827362_5670508208372842496_n

Г-н Ципов подчерта, че противодействието на трафика на хора е приоритет за България.

Усилията, насочени към превенцията и наказателното преследване на трафикантите, трябва да бъдат съпроводени със закрила, подкрепа и последваща реинтеграция на жертвите. Изграждането на цялостен подход към борбата с този феномен е възможно само при ангажиране и сътрудничество между всички заинтересовани страни„, посочи още той.42168968_2212141695494009_8884007124401651712_n

Н. Пр. г-жа Мюриел Берсе Коен заяви, че съвместните дейности обхващат всички аспекти на борбата с трафика на хора – от превенция и идентифициране, до връщане в страните, закрила и реинтеграция.

„В Програмата бе застъпен един необичаен подход на сътрудничество за България, но пък традиционен по отношение на работата на Националната комисия – съвместната и взаимно допълваща се работа на държавна институция, НПО и международна, междуправителствена хуманитарна организация. При това сътрудничество между НКБТХ, Анимус и МОМ беше постигнато ниво на синергия, често непостижимо и за сходни организации и институции.“, каза Камелия Димитрова.42195192_2212147098826802_6389448496356786176_n

„Там където има търсене има и предлагане. На евтина работна ръка, на участници в нелегалния бранш на секс услигите. Ето защо, всяка една държава в Европа е засегната от явлението трафик на хора. Всяка една държава носи отговорност за предприемането на адекватни мерки за противодействие на престъплението.“, допълни тя.42244874_2212184728823039_5528423328647217152_n (1)

Програмата на конференцията включваше три тематични панела, като техен модератор бе г-жа Добрина Чешмеджиева.42167267_2212195895488589_7714432068788158464_n

В рамките на първия панел на конференцията беше представено подобряването на двустранното сътрудничество между българските и швейцарските институции за противодействие на трафика на хора и за идентификация и насочване на жертвите. 

Участие в него взеха г-н Никола Кондев, координатор на Програмата за превенция на трафика на хора, НКБТХ, г-жа Надя Кожухарова, анти-трафик координатор на Фондация „Асоциация Анимус“, г-н Радослав Стаменков, ръководител на мисията на МОМ България, г-н Йорг Шойблин, ръководител на Комисариата за трафик и каналджийство, Федпол и г-жа Сузане Сайтер, директор FIZ42319608_2212344478807064_3312722891178508288_n

Участниците във втория панел на заключителната конференция представиха подобряването на качеството и обхвата на услугите за закрила на жертви на трафик в България. Панелисти бяха г-жа Златка Мачева, ръководител на услугите Кризисен център за деца ЖТХ и Приют за възрастни ЖТХ в гр. София, НКБТХ, г-жа Дияна Видева, психолог, Кризисен център за деца ЖТХ и Приют за възрастни ЖТХ в гр. София, НКБТХ, г-жа Мария Чомарова, директор, Фондация „Асоциация Анимус“, г-жа Ренета Величкова, социален работник, Фондация „Асоциация Анимус“, г-н Радослав Стаменков, ръководител на мисията на МОМ България, г-жа Елена Петреска, Координатор на Антитрафик програмата, ICMPD.

Системната превенционна кампания срещу трафика на хора бе последната тема, която беше представена и дискутирана в рамките на конференция. Панелисти бяха г-жа Антоанета Василева, Анимус, г-н Красимир Папазов, изпълнителен директор на „Огилви“, г-жа Ралица Захариева, директор, Ню Момент, и д-р Алексей Пампоров, доцент по социология към БАН.42182226_2212465735461605_1425575494664847360_n

В резултат от съвместната работа по Българо-швейцарскта програма е удвоен капацитетът за подпомагане на жертви на трафик в България. Отворени са две специализирани услуги за жертви на трафик в град София: кризисен център за деца и приют за лица жертви на трафик и приют. От откриването им през миналата година до сега подкрепа са получили 17 лица-жертви, от които 7 деца. Българско-швейцарската програма е подкрепила над 300 жертви на трафик за 4 години.

Конференцията беше закрита от г-жа Камелия Димитрова, Секретар на НКБТХ, г-н Виктор Престел, TC Team Consult, г-н Доминик Уислер, Coginta.42130633_2212141945493984_2628626822463488000_n