00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Доклади и проучвания

1. Социологическо проучване „Час на класа“

Проучване за ефективността на методологията на провеждане на часа на класа на тема трафик на хора и информираността на учениците по темата. Проучването е проведено в близо 3 000 училища в цяла България през 2009г.

Вижте пълния материал от проучването тук.

2. Социологическо проучване „Трафик на хора – конотации, смислова натовареност, отношение, очаквания към институциите“

През месец април 2008 г., по искане на по искане на НКБТХ, агенция „Медиана“ проведе качествено социологическо проучване с четири фокус групи с млади хора на възраст между 18 и 35 години, на тема „Трафик на хора – конотации, смислова натовареност, отношение, очаквания към институциите“.

Вижте пълния материал от проучването тук.

3. Социологическо проучване „Общественото мнение и обществените нагласи по отношение на трафика на хора“

През януари 2008 г., по искане на НКБТХ, агенция агенция „Медиана“ проведе количествено социологическо проучване сред 1502 души, на възраст над 18 години, на тема „Общественото мнение и обществените нагласи по отношение на трафика на хора“

Вижте пълния материал от проучването тук.

4. Социологическо проучване „Трафик на хора, емиграция, сексуална експлоатация“

През месец октоммври 2009 г., агенция „Медиана“ проведе социологическо проучване на тема „Трафик на хора, емиграция, сексуална експлоатация“, по искане на НКБТХ. Изследването беше проведено на национално ниво и в регионите Варна и Сливен, а в него взеха участие над 1 500 души на възраст между 15 и 35 години.

Вижте пълния материал от проучването тук.

5. Проучване за пост-травматичния опит на жертвите на трафик на хора в Чехия, Унгария, Италия и Португалия

През 2010 г. беше проведено проучване на тема „Пост-травматичния опит на жертвите на трафик на хора в Чехия, Унгария, Италия и Португалия“, по искане на Департамента за равни възможности към правителството на Италия и Международния център за развитие на миграционни политики. Проучването е изготвено в рамките на проект „Развитие на транснационален механизъм за рефериране на жертвите на трафик между страните на произход и страните-дестинации“.

Вижте пълния материал от проучването тук. (изследването е достъпно единствено във версия на английски език)

6. Проучване на тема „Трафик на хора през граница: Превенция и интервенционни стратегии за намаляване на сексуалната експлоатация“

Проучване на тема „Трафик на хора през граница: Превенция и интервенционни стратегии за намаляване на сексуалната експлоатация“, проведено през 2011 г. от международниата мрежа за проучвания Campbell Collaboration, провеждаща изследвания в областта на образованието, престъпленията и правосъдието и в социалната сфера.

Вижте пълния материал от проучването тук.

7. Преидентификация и картографиране на уязвими групи в риск от трафик на хора

Вижте пълния материали тук