00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ИНТЕРНЕТ И ТРАФИК НА ХОРА: МЕХАНИЗМИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ”

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), съвместно с Британското посолство в София и фондация „Ханс Зайдел” България, организират международен експертен форум „Интернет и трафик на хора: Механизми, противодействие и превенция”.  Събитието ще се проведе на 20 октомври 2017 г., като ще обедини съвместните превенционни дейности на партньорите, реализирани по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора.

Събитието ще бъде открито от г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи и член на НКБТХ, Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България и г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ. Специално видео обръщение на събитието ще направи г-жа Мария Габриел, европейски комисар по цифровата икономика и общество.

По време на форума аналитичен опит и добри практики в детекцията и противодействието на престъплението ще споделят представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – Европол, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, МВР, Националният съвет на началниците на полицията във Великобритания, Център за безопасен интернет, Център за изследване на демокрацията, както и представители на една от най-големите социални мрежи – Facebook. Специално внимание ще бъде отделено за представянето на интернет базирани информационни кампании, ползващи глобалната мрежа като механизъм за превенция на трафика на хора.

Глобалната мрежа се използва все повече, както като средство за набиране на хора и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, така и за набиране на хора и експлоатирането им под други форми – с цел просия или сключване на насилствен и фиктивен брак. Средства за набиране на жертвите често са социалните мрежи и интернет страници на брачни агенции, агенции за ескорт, сайтове за запознанства, страници, които предлагат работа в сферата на услугите, като помощ в домакинството, сервитьорство и барманство, Au Pair и лични грижи, модели и забавление, строителство, производство, селско стопанство, курсове за обучение и др. Голяма част от рекламирането на жертвите, най-често при трафика с цел сексуална експлоатация, става също през интернет сайтове, а често жертвата рекламира „собствените“ си услуги онлайн. Интернет се ползва и с цел разпространение на порнографски материали и на по-късен етап като форма на изнудване на жертвите, фигуриращи в материалите. При сексуалната експлоатация и порнография особено уязвими са децата, младите жени, както и хората с по-ниска интернет култура и информираност. Едновременно с това, интернет може да бъде и средство за противодействие на трафика на хора, както по отношение на ефективното разследване на престъплението, така и като инструмент за превенция. 

Нещата са точно такива, каквито не ги виждаш!

Научете повече на www.antitraffic.bg