00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

В София ще се проведе международен форум на тема „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес“

Bulgarian-EU-presidency-logoНационалната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) организира международен форум на тема „Западните Балкани и Европейският съюз: Системи за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес“. Събитието е част от официалната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС и се реализира в партньорство с Международния център за развитие на миграционните политики (МЦРМП) във Виена и Фондация „Ханс Зайдел“ България. Форумът ще се проведе на 31 май и 1 юни 2018 г. в Бест Уестърн Хотел Експо, гр. София.

Събитието ще бъде открито от г-жа Мирия Василиаду, Анти-трафик координатор на Европейския съюз, г-н Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи и член на НКБТХ, г-жа Петя Несторова, секретар на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, г-н Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи и член на НКБТХ г-н Михаел Шпинделегер, генерален директор на МЦРМП.

Противодействието на организираната престъпност и в частност противодействие на престъплението трафик на хора е основен критерий заложен в новоприетата Стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. За да спазят критериите за членство в ЕС, страните от Западните Балкани трябва да изпълнят всеобхватни реформи и да подновят усилията си в редица ключови области.

Форумът ще послужи като платформа за обмен на информация, опит и добри практики между страните-членки на ЕС, страните-кандидатки и потенциални кандидатки, европейските институции и експерти в сферата на борбата с трафика на хора и закрилата на жертвите. В събитието ще вземат участие представители на Службата на Анти-трафик координатора на ЕС, Мрежата на Анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа, Секретариатът на Съвета на Европа по изпълнение на Конвенцията за борба с трафика на хора, българските институции, дипломатическия корпус, партньорски, международни организации и представители на неправителствения сектор.