00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

В Бургас се проведе осмата поред Академия за доброволци

  За втори път град Бургас бе домакин на ежегодната инициатива на Национална комисия за борба с трафик на хора – Академия за доброволци, която се състоя в периода 25-28.04. 2017 г. В осмата подред Академия взеха участие близо 50 ученици-доброволци, представители на различни учебни заведения, намиращи се на територията на общините към които функционират деветте Местни комисии за борба с трафика на хора. Децата от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Сливен, имаха възможност да придобият базисни умения, свързани с идентификацията и превенцията на трафика на хора, разработване на превантивни кампании и проекти, оказване на помощ и подкрепа на съученици и приятели, потенциални жетви на престъплението.

  Академия за доброволци 2017 г. бе организирана от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към  Министерския съвет, фондация „Ханс Зайдел“, Община Бургас и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Бургас.

 Събитието бе открито от д-р Лорис Мануелян, заместник-кмет на Община Бургас и председател на МКБТХ, гр. Бургас, г-жа Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора и г-жа Росица Янева, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора гр. Бургас.

pic akademia 2017_1

   В обръщението си към учениците, г-жа Камелия Димитрова, акцентира върху значението на индивидуалното участие и ангажираност на всеки един от тях. Отделно посочи, че те са един изключително ценен ресурс и могат да окажат значително влияние върху своите съученици, бидейки близо до тях и говорейки с тях на един общ език. Секретарят на НКБТХ отбеляза, че съществува тенденция новите технологии и по-специално социалните мрежи да са все по-разпространено средство за въвличане в трафик и отправи предизвикателство към участниците да проявят своята креативност  по отношение на превенцията на трафика на хора  именно в социалните мрежи.

   От своя страна д-р  Лорис Мануелян изказа цялостната си подкрепа към инициативата, очертавайки още веднъж значимостта на ученическото участие в подобни преванционни дейности, насочени към повишаване на специфичната информираност и практически компетенции, свързани с трафика на хора.

   Приветствие към учениците отправи и г-н Норберт Чайпек, управител на приюта за жертви на трафик на хора в гр. Бургас.

   Тазгодишната Академия изправи младите хора пред ново предизвикателство, насочвайки вниманието им към онлайн средата, като инструмент за активна превенция и достигане на голям брой публики. Сформираните екипи от ученици, разработиха, заснеха, монтираха и презентираха самостоятелни видео материали, които биха могли да бъдат ползван пред техни съученици с цел информиране и превенция. Изработените продукти ще бъдат допълнително обработени и публикувани във Facebook страницата на Академията и разпространени сред техни съученици.

pic akademia 2017_4Като част от задължителната обучителна програма, учениците преминаха и през обучителни модули, насочени към ранна идентификация на рискови фактори за трафик на хора и практически умения за реакция, при отчитане на подобни индикатори. Включиха се в интерактивни сесии, насочени към изработването на екипни проекти за разпространяване на изработените видео материали. Предстои тяхната реализация на местно ниво.