00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

Българските граждани, жертви на трафик на хора в гр. Тулуза, се завърнаха в България

просияНа 23.06.2018 г. /събота/ двадесет и трима български граждани, жертви на трафик на хора в гр. Тулуза, Франция, се завърнаха в България със съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ и Международната организация по миграция – София /МОМ/.

След идентифициране на българските граждани като жертви на трафик на хора, Администрацията на НКБТХ и Посолството на България в Париж предприемат действия за завръщането им от гр. Тулуза, с помощта на МОМ – София и ALC, като организират пътуването и съответно финансирането му.

По-голяма част от жертвите изразиха доброволно желание за завръщане в страната. Лицата са транспортирани от Франция, като пътуването се осъществи с автобус, осигурен от МОМ – София.

НКБТХ организира и подготовката за посрещане на лицата-жертви.

При завръщането им е осигурена хуманитарна помощ. Част от тях ще получат подкрепа в социални услуги, включително и в приют към Националната комисия.

Пострадалите са в добро общо здравословно състояние.

Припомняме, че в началото на юни 2018 г. единадесет български граждани са задържани в гр. Тулуза от френските власти. Те са арестувани за експлоатиране на просяци по време на операция в лагер в северната част на града по обвинение в трафик на хора от престъпна организирана група, пране на пари и експлоатация на просяци. Разследването срещу осемте мъже и трите жени е започнало през май 2017 г., след подаден сигнал от страна на българин.