00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

България отбелязва напредък в борбата с трафика на хора, според доклада на Държавния департамент на САЩ за 2018 г.

България демонстрира значителни усилия в борбата с трафика на хора през миналата година в сравнение с предишния период и затова е преместена в по-благоприятната Втора група (Tier 2) от държави. Това се казва в последния Доклад за трафика на хора на Държавния департамент на САЩ, който се публикува всяка година за повече от 170 страни. През 2018 г. фокусът на Доклада е върху местните общности и борбата им с глобален проблем като трафика на хора.

„Правителството демонстрира повече усилия, като отделя повече средства за услуги за жертвите и отвори две нови такива в София, вкл. кризисен център за деца… Правителството полага повече усилия в правоприлагането… и превенцията“, се казва в Доклада.

Същевременно, Докладът отправя и конкретни препоръки за България, като например повече ефективни присъди за трафикантите и улеснена процедура за получаване на държавни финансови компенсации за жертвите.