00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg

АРХИВ СЪБИТИЯ

Събития – Архив

Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и администрацията на Националната комисия – домакин на делегация от Постоянния комитет по сигурност и правосъдие на холандския парламент 14 Май 2014
Доброто партньорство – една от гаранциите за успех при работата по превенция на трафика на хора сред уязвими групи 14 Май 2014
Първо редовно заседание на НКБТХ 08 Април 2014
Кръгла маса за обсъждане на Методика за събиране и анализ на статистически данни 31 Март 2014
Среща между австрийски национален координатор за борба с трафика на хора и делегация, водена от секретаря на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет на Р България 26 Март 2014
Обсъждане на възможности за международно сътрудничество с цел превенция трафика на хора и закрила на жертвите 14 Февруари 2014
Европейски ден за борба с трафика на хора 18 Октомври 2013
Регионална конференция „Борба с трафика на хора в Югоизточна Европа: за по-добра защита на малолетни и непълнолетни“ 08 Октомври 2013
Среща на неформалната група на националните докладчици или еквивалентни механизми в ЕС 02 Октомври 2013
Заключителна конференция в рамките на проект „Общи предизвикателства в евро-средиземноморския регион за борба с трафика на хора“ 30 Септември 2013
Втора среща на партньорите по проект „Създаване на Пан-Европейски мониторинг на трафика на хора” 25 Септември 2013
Финална конференция в рамките на проект № HOME/2010/ISEC/AG/016/30-CE-0447209/0021 “Разработване на общи насоки и процедури по идентификация на жертви на трафик на хора“ 24 Септември 2013
Семинар по проект „Механизми за валидиране и използване на статистика за трафика на хора в ЕС” 23 Септември 2013
Конференция на тема „Добрите практики в процеса на деинституционализация“ 19 Септември 2013
Среща на анти-трафик коодринаторите от Югоизточна Европа 19 Септември 2013
Среща за лицата за контакт с Групата от експерти (ГРЕТА) към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора 17 Септември 2013
Среща на Постоянната работна група към НКБТХ 12 Септември 2013
Интервю за позиция стажант по публична администрация в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 11 Септември 2013
Интервю за позиция стажант по публична администрация в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 10 Септември 2013
Интервю за позиция стажант-счетоводител в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 09 Септември 2013
Интервю за позиция стажант-социолог в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 04 Септември 2013
Интервю за позиция стажант-психолог в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 03 Септември 2013
Интервю за позиция стажант-психолог в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 29 Август 2013
Интервю за позиция стажант-социолог в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 28 Август 2013
Интервю за позиция стажант-счетоводител в НКБТХ по програма „Старт в кариерата” 27 Август 2013
Обучение на служители от Ситуационния център на МВнР 20 Август 2013
Обучение на психолози към Бюрата по труда 19 Август 2013
Семинар за журналисти 24 Юли 2013
PLAY 4 CHANGE във Варна 20 Юли 2013
PLAY 4 CHANGE в Бургас 19 Юли 2013
Работна среща – Нулева толератност срещу трафика на хора 15 Юли 2013
НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ТРАФИКА НА ХОРА СЪБИРА БИЗНЕСА И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 09 Юли 2013
Традиционната лятна кампания за борба с трафика на хора стартира в Борисовата градина този петък 28 Юни 2013
Пресконференция по повод старта на кампания PLAY 4 CHANGE 21 Юни 2013
Мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и съдии за област Монтана 18 Юни 2013
Oрганизиране и провеждане на oбучения на експерти в областта на трафика на хора в Холандия 17 Юни 2013
Кръгла маса на тема „Деца – жертви на трудова експлоатация“ 12 Юни 2013
Среща на Консултативния управляващ съвет по проект „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България“ 11 Юни 2013
Конференция на тема „Засилване на кохерентността на усилията на ОССЕ в борбата с трафика на хора“ 10 Юни 2013
Конференция „Трудова експлоатация в Европа – затваряме ли очи?, Щудгарт, Германия 07 Юни 2013
Среща на Консултативния управляващ съвет по проект „Интегриран подход за превенция на трафика с цел трудова експлоатация в страни на произход и дестинация“ 03 Юни 2013
Премиера на документалния филм „Червено – като червило и като кръв“, посветен на темата за трафика на хора 03 Юни 2013
Посещение на делегация от Република Беларус 03 Юни 2013
Кръгла маса относно последващите действия свързани с доклада на Групата от експерти за действие срещу трафика на хора и препоръката на Комитета на страните по отношение прилагането на Конвенцията на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора 28 Май 2013
Дискусионен форум на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация и трудово законодателство” 23 Май 2013
Лятна академия за доброволци – Варна 2013 19 Май 2013
Дискусионен форум по темата „Трафик на хора с цел трудова експлоатация” 15 Май 2013
Работна среща на тема „Превенция и идентификация на жертви на трафик на хора с цел трудова експлоатация“ 15 Май 2013
Международна конференция за обмен на опит между институциите, работещи по въпросите на противодействие на трафика на хора с цел принудителен труд 14 Май 2013
Кръгла маса на тема „Правата на човека и професионалната етика като основа за обществено доверие към полицията“ 29 Април 2013
Откриване на изложбата STEP 2 FREEDOM в гр. Пазарджик 29 Април 2013
Конференция за засилване на многостранното оперативно сътрудничество в борбата срещу трафика на хора 16 Април 2013
Международна конференция на тема „Трафик на хора – мерки за противодействие в държавната политика и ролята на неправителствения сектор” 03 Април 2013
Доброволческа академия 2013 27 Март 2013
Международна конференция „Обмен да добри практики в хармонизираното събиране на данни за трафика на хора“ 26 Март 2013
Ежегодна конференция на Международна правна организация за човешките права към правния факултет на университета на Пенсилвания, посветена на трафика на хора 20 Март 2013
Конференция на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз“ 20 Март 2013
Работно посещение по проект „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики“ 18 Март 2013
СРЕЩА НА АНТИ-ТРАФИК КООРДИНАТОРИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 11 Март 2013
Консултации с представители на държавите от Източноевропейската и Западноевропейската регионални групи, във връзка с обсъждането на проект „Основни принципи при прилагане правото на ефективно обезщетяване на жертвите на трафик“ 01 Март 2013
В ГРАД ВАРНА СЕ СЪСТОЯ НАЦИОНАЛЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА ТЕМА 08 Февруари 2013
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 30 Януари 2013
РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРУДОВАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В СТРАНИ НА ПРОИЗХОД И КРАЙНА ДЕСТИНАЦИЯ“ 29 Януари 2013
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА И МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ СТАРТИРАХА КАМПАНИЯ „НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ТРАФИКА НА ХОРА“ 22 Януари 2013
Заключителна кръгла маса относно въвеждането на телефон 116 000 19 Декември 2012
Заседание Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления 19 Декември 2012
Заседание на Постоянната работна група към НКБТХ 14 Декември 2012
Изнесено заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора 13 Декември 2012
Публична лекции по темата „трафик на хора“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ 13 Декември 2012
Публична лекции по темата „трафик на хора“ в Медицински университет, гр. Пловдив 12 Декември 2012
Публична лекция по темата „трафик на хора“ в Нов български университет 11 Декември 2012
Ученици от град Пазарджик интерпретират темата за трафика на хора с цел сексуална експлоатация в постановката „Късче синьо небе“ 08 Декември 2012
МЕЖДУНАРОДНА ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦИЯ 04 Декември 2012
Пета среща на ГРЕТА 26 Ноември 2012
Защита на Консолидирания IV-ти и V-ти Доклад на Р България пред Комитета по икономически, социални и културни права към ООН 20 Ноември 2012
Втора среща на Консултативен управляващ съвет по проект „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България“ 19 Ноември 2012
Обучителен семинар по темата за трафика на хора с цел трудова експлоатация на ICMPD 19 Ноември 2012
9та среща на Комитета на Страните към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора 12 Ноември 2012
Регионален семинар на тема „Борба с трафика на хора по отношение на миграцията и осигуряване на закрила на жертвите ва Югоизточна Европа“ 08 Ноември 2012
Експертна визита по изготвяне на проучване на опита и добрите практики в България и Холандия в областта на събирането и анализа на статистически данни 05 Ноември 2012
Мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори, съдии и служители на ДАНС и НСлС 05 Ноември 2012
IV НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА „МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ 01 Ноември 2012
Изложба срещу трафика на хора STEP 2 FREEDOM на Моста на влюбените в София от 25 октомври до 11 ноември 25 Октомври 2012
ПРЕМИЕРА НА РУМЪНСКИЯ ФИЛМ „ЛЮБОВНИКЪТ” НА 18 ОКТОМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 18 Октомври 2012
Конференция по случай отбелязването за шеста поредна година на Европейския ден за борба с трафика на хора, на тема „Да работим заедно за изкореняване на трафика на хора: пътят напред” 18 Октомври 2012
Семинар на тема „ЯВЛЕНИЕТО „ТРАФИК НА ХОРА“. ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА. ПРОФИЛ НА ЖЕРТВИТЕ, ДЕЦА ЖЕРТВИ НА ТРАФИК. ИЗЧЕЗНАЛИ ДЕЦА И ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ 116 000 „ 17 Октомври 2012
КОНЦЕРТ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА 13 Октомври 2012
Конференция на тема „Превенция на трафика на хора: Принципна недискриминация и овластяване“ 11 Октомври 2012
Среща на националните координатори за борба с трафика на хора за Югоизточна Европа 03 Октомври 2012
Работно посещение по проект „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики“ 23 Септември 2012
Обучителен семинар за журналисти на тема “Трафик на хора: социално включване и реинтеграция на жертвите на трафик, престъплението „трафик на хора“, международно сътрудничество” 20 Септември 2012
Интервюта за стажанти по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ 28 Август 2012
Създаване на нова Местна комисия за борба с трафика на хора в гр. Благоевград 28 Август 2012
Заседание на Комисията за провеждане на конкурс за набиране на кандидатури за членове на Групата от експерти за борба с трафика на хора (ГРЕТА) 21 Август 2012
Филмова седмица на тема „Трафик на хора“, гр. Бургас 17 Август 2012
Филмова седмица на тема „Трафик на хора“, гр. Бургас 16 Август 2012
Филмова седмица на тема „Трафик на хора“, гр. Бургас 15 Август 2012
Филмова седмица на тема „Трафик на хора“, гр. Бургас 14 Август 2012
Филмова седмица на тема „Трафик на хора“, гр. Бургас 13 Август 2012
Пресконференция по повод началото на проект „Подобряване на националната политика за борба с трафика на хора чрез трансфер на знания, опит и добри практики“ 13 Август 2012
Обучение на експерти 09 Август 2012
Работна среща „Една година институционално противодействие на трафика на хора в гр. Пловдив“ 07 Август 2012
Работна среща по проблемите на трафика на хора 13 Юли 2012
Конференция на Европейското женско лоби и Българското женско лоби на тема: Трафик на жени и проституция: български и европейски перспективи“ 13 Юли 2012
ЛЯТНА ДОБРОВОЛЧЕСКА АКАДЕМИЯ 2012 04 Юли 2012
Международен ден за борба със злоупотребата на и нелегалния трафик на наркотици 26 Юни 2012
Работна визита на българска делегация в гр. Ница, Франция 18 Юни 2012
The NO Project България – семинар в Американски колеж в София 12 Юни 2012
The NO Project България – семинар в НХГИИ „Илия Петров“ 12 Юни 2012
The NO Project България – семинар в НБУ 11 Юни 2012
Въвеждащо обучение на доброволци, гр. Бургас 08 Юни 2012
Заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора 29 Май 2012
Двустранна работна среща с представители на институции от Р Макдония 28 Май 2012
Международен ден на изчезналите деца 25 Май 2012
Работно посещение по международен проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на трафик на хора в Югоизточна Европа“ 21 Май 2012
Регионален семинар на тема „Укрепване на закрилата на жертвите на трафик на хора и осигуряване на по–добра защита при завръщането им чрез създаването на мултидисциплинарна оперативна мрежа”, Одеса 14 Май 2012
ВАРНА: Мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори и съдии от гр. Добрич, Шумен, Силистра, Разград и Варна 20 Април 2012
Обучение на доброволци, МКБТХ, гр. Монтана 17 Април 2012
БУРГАС: Мултидисциплинарно обучение на полицаи, прокурори, съдии от гр. Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол 05 Април 2012
Среща на Консултативен управителен съвет по проект „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинствов България“ 03 Април 2012
Обучение на доброволци, МКБТХ, гр. Русе 02 Април 2012
Обучение на доброволци, МКБТХ, гр. Пловдив 28 Март 2012
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ – прожекция на румънския филм „Любовникът“ (Loverboy, 2011), Варна 26 Март 2012
Конференция „Добри практики за единна методика на социалната услуга „Кризисен център“ 26 Март 2012
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ – прожекция на румънския филм „Любовникът“ (Loverboy, 2011), Пловдив 24 Март 2012
Втора българо-гръцка среща на експерти, работещи по проблемите на мигриращи и непридружени деца и български деца, гр. София, България 23 Март 2012
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ – прожекция на румънския филм „Любовникът“ (Loverboy, 2011), Бургас 22 Март 2012
Информационна дискусия с ученици от 105 СОУ „Атанас Далчев“ 20 Март 2012
Работно посещение по проект „Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страни на произход и страни на дестинация“, гр. Букурещ, Румъния 20 Март 2012
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ – прожекция на румънския филм „Любовникът“ (Loverboy, 2011), София 17 Март 2012
СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ – премиера на румънския филм „Любовникът“ (Loverboy, 2011) 16 Март 2012
Работна среща за представяне на резултатите от проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на трафик на хора в югоизточна Европа (TRM-II)“, гр. София, България 07 Март 2012
Работно посещение по проект „Интегриран подход за превенция на трудовата експлоатация в страни на произход и страни на дестинация“, гр. Атина, Гърция 06 Март 2012
Заключителен регионален семинар в рамките на проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на трафик на хора в югоизточна Европа (TRM-II)“ 27 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 24 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 21 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 21 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 17 Февруари 2012
Заседание на Националната комисия за борба с трафика на хора 17 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 14 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 10 Февруари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 07 Февруари 2012
Среща на Националните докладчици по трафика на хора 02 Февруари 2012
Лекция „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация – един европейски проблем – анализ и противодействие. Сътрудничеството България – Германия“ 01 Февруари 2012
Заседание на Комитета на страните към Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора 30 Януари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 27 Януари 2012
Среща на Постоянната работна група на Националната комисия за бобра с трафика на хора 27 Януари 2012
Обучениe на трудови посредници от страната 24 Януари 2012
Пресконференция по повод стартирането на проект “Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България” 24 Януари 2012
Работна среща по международен проект „Разработване на насоки и процедури за идентификация на жертви на трафик на хора” , Париж, Франция 18 Януари 2012
Лекция „Трафик на хора с цел сексуална експлоатация – един европейски проблем – анализ и противодействие. Сътрудничеството България – Германия“ 01 Януари 2012
Бургас – Обучение за доброволци, 19-20 декември 2011 г. 19 Декември 2011
Кюстендил – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 14-15 декември 2011 г. 14 Декември 2011
Благоевград – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 8-9 декември 2011 г. 08 Декември 2011
Прожекция на документален филм по проблемите на трафика на хора с цел сексуална експлоатация 29 Ноември 2011
Годишна национална работна среща във връзка с местните политики за противодействие на трафика на хора 25 Ноември 2011
Подобряване на международното сътрудничество в случаите на трафик в югоизточна Европа, 7 – 9 ноември 2011 г., Никозия, Кипър 09 Ноември 2011
Семинар на тема „Противодействие на трафика на хора – нови тенденции и форми на сътрудничество” 02 Ноември 2011
ДОБРОВОЛЦИ НА КАРИТАС ЗАКАЧИХА СИНЬО СЪРЦЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ИНЖ. БОЖИДАР ЙОТОВ 18 Октомври 2011
Прессъобщение по случай 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора – национална кампания на НКБТХ 18 Октомври 2011
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, Пазарджик 18 Октомври 2011
Чествания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора, Пловдив 18 Октомври 2011
18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, Пазарджик 18 Октомври 2011
Международна конференция по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, 18 октомври 2011 г., Букурещ, Румъния 18 Октомври 2011
Кръгла маса по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора, Русе 14 Октомври 2011
Семинар „Борба с трафика на хора“, 12 – 14 октомври 2011 г., Опатия, Хърватска 12 Октомври 2011
РЕГИОНАЛЕН СЕМИНАР ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИК В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 06 Октомври 2011
Пресконференция на тема „Визуалните изкуства като достъпен начин на комуникация с рисковите групи по проблемите, свързани с трафика на хора” 03 Октомври 2011
20-21 септември 2011 г., Солун – българо-гръцка конференция за трафика на деца 20 Септември 2011
Гърция – тристранна среща на правоохранителните органи на България, Гърция и Турция 20 Септември 2011
Бургас – Лятна кампания срещу трафика на хора 2011 14 Юли 2011
Среща на неформалната мрежа на национални координатори и еквивалентни механизми за борба с трафика на хора, 7-8 юли 2011 г., Брюксел, Белгия. 07 Юли 2011
Международен семинар на тема „Трафик на хора с цел трудова експлоатация“, 28-29 юни 2011 г., София, хотел Хилтън, зала Мусала II 28 Юни 2011
11ти Съюз срещу трафика на хора – Превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация: достойни условия на труд и социална справедливост, 20-21 юни, Виена 20 Юни 2011
София – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 15-16 юни 2011 г. 15 Юни 2011
Благотворително събитие за набиране на средства за борба с трафика на хора, 14 юни 2011 г., 19.30 часа, София Рейнбоу Плаза 14 Юни 2011
София Форум – Трафик на хора: Правни практики и предизвикателства, 9 – 10 юни 2011 г., София, хотел Хилтън, зала Мусала 09 Юни 2011
Регионална конференция „Децата на улицата в Югоизточна Европа“, 7-8 юни 2011 г., Белград, Сърбия 07 Юни 2011
Брюксел: представяне на проучване на тема: “Уязвимост към експлоатация и трафик на български деца и младежи в Гърция” 26 Май 2011
МС одобри Националната програма за 2011 г. за предотвратяване и противодействие на трафика на хора 04 Май 2011
София – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора – 13 Април-14 Април 2011 г. 13 Април 2011
Будапеща, Унгария – Регионален семинар по проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество по случаи на трафик на хора в Югоизточна Европа (ТНМ II)“ 16 Март 2011
София – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора – 28 февруари-1 март 2011 г. 28 Февруари 2011
Официално връчване на сертификати на доброволци на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) от заместник министър-председателя и предател на НКБТХ, г-н Цветан Цветанов, 12.02.2011 г., хотел Св.София, 12:00 ч. 12 Февруари 2011
София – двудневен семинар за доброволци 11 Февруари 2011
София – Първо заседание за 2011 г. на НКБТХ от 14:00 часа в Министерски съвет 08 Февруари 2011
София – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 7-8 февруари 2011 г. 07 Февруари 2011
На 01.02.2011 г. се навършват точно три години от влизането в сила на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора. 01 Февруари 2011
Русе – Местна комисия за борба с трафика на хора 05 Януари 2011
Финална конференция по проект на МАТРА “Трафикът на хора в България и Холандия – общи усилия за противодействие 2009-2010” 21 Декември 2010
Международен ден на мигрантите 18 Декември 2010
София – Семинари срещу трафика на хора 16 Декември 2010
Русе-международен форум по проект „Изграждане на транснационален механизъм за борба с трафика на хора в Румъния и България” 14 Декември 2010
Конкурс на тема „Коледна картичка“ сред децата от кризисните центрове в България 13 Декември 2010
Международен ден за правата на човека 10 Декември 2010
София – Семинари срещу трафика на хора 09 Декември 2010
София-кръгла маса на тема „Реинтеграция на жените, жертви на трафик на хора – правни и социални аспекти” 09 Декември 2010
Брюксел – среща на националните докладчици по трафика на хора 08 Декември 2010
Международен ден за премахване на робството 02 Декември 2010
Международен ден на СПИН 01 Декември 2010
София – Oфициално представяне на Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик 25 Ноември 2010
Шумен – Семинар срещу трафика на хора 24 Ноември 2010
София – Финално съгласуване на проект на Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик 23 Ноември 2010
Пловдив – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 16-19 ноември 2010 г. 16 Ноември 2010
Виена, Австрия – Регионална среща на националните координатори към Службата на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора 29 Октомври 2010
Париж, Франция – Колоквиум по проект “Изграждане на транснационален механизъм за борба с трафика на хора в Румъния и България”, 20-26 октомври 2010 г. 20 Октомври 2010
Брюксел, Белгия – Конференция по повод Европейския ден за борба с трафика на хора”, 18-19 октомври 2010 г. 18 Октомври 2010
Русе – Доброволци ще раздават брошури на граничен пунк „Дунав мост“ 18 Октомври 2010
Бургас – Кампания „Трафик на хора – знам, избирам друго” 18 Октомври 2010
Варна – Национална работна среща във връзка с проблемите на трафика на хора на местно ниво, по повод Европейския ден за борба с трафика на хора. 14 Октомври 2010
Пазарджик – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 7-8 октомври 2010 г. 07 Октомври 2010
Сливен – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 5-6 октомври 2010 г. 05 Октомври 2010
Монтана – обучение за доброволци, 28-30 септември 2010 г. 28 Септември 2010
Пазарджик – обучение за доброволци, 25-26 септември 2010 г. 25 Септември 2010
Монтана – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 25-26 септември 2010 г. 25 Септември 2010
Сливен – Кампания срещу трафика на хора 15 Септември 2010
Бургас – Семинар за педагогически съветници и учители по темата трафик на хора, 7-10 септември 2010 г. 07 Септември 2010
Монтана – Дискусия с ромската общност по темата трафик на хора 01 Септември 2010
Посещение на норвежки експерти в България, в периода 30.08-03.09.2010 г., в рамките на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. 31 Август 2010
В периода от 2 до 6 август 2010 г., Местната Комисия за борба с трафик на хора в Монтана ще проведе проучване сред жителите на община Монтана, като част от Кампанията „Ти не го заслужаваш”. 06 Август 2010
30 юли 2010 г. – първо заседание на междуведомствена работна група за разработване на стратегия в областта на миграцията, 10.00 ч, МВР 30 Юли 2010
29 юли 2010 г. – Пресконференция за стартиране на кампания за превенция на трудовата експлоатация, 11ч, Министерски Съвет 29 Юли 2010
Пресконференция по международен проект с Румъния, Испания и Италия 29 Юли 2010
Провеждане на на изнесена работна среща на тема „Подобряване на междуинституциалната координация относно приложението на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца жертви на трафик, организирана от МОМ 22 Юли 2010
Обучение „Превенция на трафика на хора”, предназначено за учители от област Варна 19 Юли 2010
Пресконференция на МКБТХ гр. Монтана 15 Юли 2010
„Л я т о б е з р и с к – м и с л и н а п р е д”, съместна инициатива с ЮЛНЦ „Миманса” 15 Юли 2010
Кампания „Лято без риск” – превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора 14 Юли 2010
Прожекции на информационни филми за превенция на трафика на хора, гр. Пазарджик 13 Юли 2010
Заключителна конференция по проект “Транснационални съвместни действия за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Идентификация и закрила на жертвите – FREED”, на 5 юли 2010 г. ,гр. Женева, Швейцария. 05 Юли 2010
Работно посещение на българска делегация в Холания за обмен на опит в борбата с трафика на хора. 04 Юли 2010
Среща на ПРГ в офиса na НКБТХ на 25.06 от 14ч 25 Юни 2010
Участие на експерт от НКБТХ в работен семинар в Падуа, Италия 17 Юни 2010
НКБТХ организира работен семинар 17 Юни 2010
Държавният департамент на САЩ, Офис за мониторинг и борба с трафика на хора, ще публикува доклада за трафика на хора за 2010 г. 14 Юни 2010
Информационна кампания „Аз не се продавам” 09 Юни 2010
Кръгла маса в офиса на НКБТХ 08 Юни 2010
МКБТХ Сливен провеждане на симулация на съдебен процес 07 Юни 2010
Награждаване на деца участвали в конкурс за рисунка в град Пазарджик 01 Юни 2010
НКБТХ организира работен семинар 30 Март 2010
Среща на оперативната работна група по създаване на НМН 21 Януари 2010
Финална работна среща по проект „Подобряване на българо-норвежкия отговор на трафика на хора” 18 Януари 2010
Работна среща относно проблемите на чуждите граждани, жертви на трафик на хора на територията на Република България 13 Януари 2010
Международен ден на мигрантите 18 Декември 2009
Среща на разширената работна група по създаване на НМН 16 Декември 2009
МКБТХ Пазарджик – Откриване на информационнен център 10 Декември 2009
Международен ден за правата на човека 10 Декември 2009
Работна среща по проект „Подобряване на българо-норвежкия отговор на трафика на хора” 09 Декември 2009
Провеждане на консултация с г-ж Барбел Уул 07 Декември 2009
Среща на постоянната работна група към НКБТХ 03 Декември 2009
Международен ден за премахване на робството 02 Декември 2009
Международен ден на СПИН-а 01 Декември 2009
Обучение „Превенция на трафика на хора в училищата” 26 Ноември 2009
Международен ден за елиминиране на насилието над жени 25 Ноември 2009
Участие на експерти от НКБТХ в информационна кампания в Благоевград 23 Ноември 2009
Универсален ден на детето 20 Ноември 2009
Международен ден на толерантността 16 Ноември 2009
Участие на експерт от НКБТХ в работно посещение във Франция 11 Ноември 2009
Среща на работната група по проекта НМН 30 Октомври 2009
НКБТХ организира работен семинар 21 Октомври 2009
Конференция на министри от ЕС „ Към глобално действие на ЕС срещу трафика на хора” 19 Октомври 2009
Европейски ден за борба с трафика на хора 18 Октомври 2009
Официално откриване на офиса на МКБТХ гр. Бургас 14 Октомври 2009
Втора координационна среща по проект за противодействие на трафика на хора между България и Холандия 08 Октомври 2009
Участие на експерти от НКБТХ в работно посещение в Португалия 28 Септември 2009
Участие на експерти от НКБТХ в работна среща на ДАЗД 18 Септември 2009
МКБТХ Варна открива кампания „За къде пътуваш?” 16 Септември 2009
НКБТХ организира двудневен семинар 16 Септември 2009
9та Конференция алианс срещу трафика на хора на ОССЕ 14 Септември 2009
Изкуството в подкрепа на превенцията на трафика на хора 01 Септември 2009
Универсален ден на детето 20 Ноември 2009
Международен ден на толерантността 16 Ноември 2009
Участие на експерт от НКБТХ в работно посещение във Франция 11 Ноември 2009
Среща на работната група по проекта НМН 30 Октомври 2009
НКБТХ организира работен семинар 21 Октомври 2009
Конференция на министри от ЕС „ Към глобално действие на ЕС срещу трафика на хора” 19 Октомври 2009
Европейски ден за борба с трафика на хора 18 Октомври 2009
Официално откриване на офиса на МКБТХ гр. Бургас 14 Октомври 2009
Втора координационна среща по проект за противодействие на трафика на хора между България и Холандия 08 Октомври 2009
Участие на експерти от НКБТХ в работно посещение в Португалия 28 Септември 2009
Участие на експерти от НКБТХ в работна среща на ДАЗД 18 Септември 2009
МКБТХ Варна открива кампания „За къде пътуваш?” 16 Септември 2009
НКБТХ организира двудневен семинар 16 Септември 2009
9та Конференция алианс срещу трафика на хора на ОССЕ 14 Септември 2009
Изкуството в подкрепа на превенцията на трафика на хора 01 Септември 2009
София – Вицепремиерът Даниел Вълчев ще даде начало на десетдневната кампания по повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора с провеждане на часа на класния ръководител. 17 Октомври 2008
Работна среща за представяне на резултатите от социологическо проучване за трафика на хора 05 Февруари 2008
18 Декември: Международен ден на Мигранта 18 Декември 2007
И прокуратурата против законната проституция 05 Декември 2007
За и против легализирането на проституцията в България 04 Декември 2007
Провеждане на национален семинар 31 Октомври 2007
Откриване на новия офис на Националната комисия за борба с трафика на хора 23 Октомври 2007
Отбелязване на Европейския ден за борба с трафика на хора 18 Октомври 2007

Bottom of Form