00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
За комисията

Информация

ЗА НАС

ФУНКЦИИ

СТРУКТУРА

Абонирайте се

Запишете се, за да получавате важни новини

Покана за участие в заседание на НКБТХ, 7.12.2017 г.

Уважаеми дами и господа,   Секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ отправя настоящата покана към юридически лица с нестопанска цел и международни организации с представителства в страната, които извършват дейност по предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите от него, да вземат участие като наблюдатели в насроченото на...
Read More