00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
За комисията

Информация

ЗА НАС

ФУНКЦИИ

СТРУКТУРА

Абонирайте се

Запишете се, за да получавате важни новини

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

                   Националната комисия за борба с трафика на хора е партньор в изпълнението на проект “Повишаване ефективността на институциите при реферирането, обгрижването, закрилата и реинтеграцията на жертви на трафик на хора чрез практическото прилагане на Транснационалния механизъм за рефериране и обгрижване на жертви на трафик на хора”, финансовите средства...
Read More