00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
За комисията

Информация

ЗА НАС

ФУНКЦИИ

СТРУКТУРА

Абонирайте се

Запишете се, за да получавате важни новини

МКБТХ, гр. Бургас организира обучение за интернет и трафика на хора

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас организира обучение на тема: „Предизвикателства по противодействие на детската сексуална експлоатация и трафика на деца чрез Интернет”. Актуалните тенденции в извършването на престъплението „трафик на хора” включват използването на социалните мрежи, сайтовете за запознанства и др. за въвличане, контрол и експлоатация на жертвите, в...
Read More