00 359 2 807 80 50 office@antitraffic.government.bg
За комисията

Информация

ЗА НАС

ФУНКЦИИ

СТРУКТУРА

Абонирайте се

Запишете се, за да получавате важни новини

Конкурс за длъжностите старши и главен експерт

Националната комисия за борба с трафика на хора обявява конкурс заемане на  длъжностите „старши експерт“ и „главен експерт“ в администрацията на НКБТХ. Повече информация за позициите и начина на кандидатстване, можете да намерите чрез препратките по-долу: Конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в администрацията на НКБТХ. Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността...
Read More